Teamontwikkeling

Geven uw medewerkers aan meer van en over elkaar te willen weten, zodat men elkaar gemakkelijker begrijpt?
Wordt er wel goed samengewerkt binnen uw team/afdeling, maar leeft bij u de indruk dat dit effectiever zou kunnen?
Zijn er spanningen binnen uw afdeling of in het projectteam waar u aan deelneemt of leiding aan geeft?

Door het geven van korte workshop wordt op een speelse en effectieve manier inzicht gegeven in de samenstelling van teams en hoe men elkaar daarin beter leert kennen en kan aanvullen.

Wanneer zich binnen teams of afdelingen spanningen voordoen is de effectiviteit en productiviteit over het algemeen ver te zoeken. Vaak is onduidelijk waar deze spanningen vandaan komen, alhoewel soms aan de oppervlakte lijkt alsof dat wel duidelijk is. Slechte communicatie wordt vaak als algemene dooddoener genoemd, terwijl de onderliggende problemen vaak voortkomen uit onbekendheid met en van elkaar. Het verschaffen van inzicht in en respect voor elkaars verschillen kan al heel veel effect hebben op de samenwerking.

Teamanalyse en workshops om elkaar beter te leren kennen helpen om op een speelse en effectieve manier inzicht te geven in de samenstelling van teams en wat men kan doen om deze effectiever te maken. De werkwijze bestaat uit het door alle medewerkers online invullen van individuele gedragsanalyses (eventueel individuele gesprekken) gevolgd door een teamworkshop.