Coaching voor vrouwelijke managers

In veel organisaties bestaat het management nog steeds voor het grootste deel uit mannen. Uit onderzoek (o.a. door Catalyst) is gebleken dat het hebben van diversiteit in organisaties, en met name in de top, in behoorlijke mate omzetverhogend werkt. Toch hebben veel vrouwen moeite om door te stromen naar die top, terwijl ze vaak wel die behoefte hebben. Vrouwen maken dergelijke beslissingen op een andere manier. Een brede ervaring op dit gebied, maar ook als het gaat over samenwerking tussen mannen en vrouwen, wordt door ons ingezet bij het coachen van specifiek vrouwen.

Vrouwen die wel zijn doorgestroomd naar een hogere management positie, lopen vaak tegen man/vrouw problemen aan.

Vrouwen hebben meer dan mannen behoefte aan het spiegelen van hun behoeften en beslissingen, hierin wordt nog onvoldoende voorzien binnen organisaties. Specifieke problemen waar vrouwen in organisaties tegenaan lopen kunnen de revue passeren. Op basis van gedragsanalyses kan inzicht gegeven worden in hoe de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers/managers ontstaan én opgelost kunnen worden.

De duur van dergelijke coachingstrajecten is afhankelijk van de te bespreken onderwerpen.