Individuele coaching- en counselingtrajecten

Individuele coachingstrajecten bestaan over het algemeen uit 6-8 sessies van circa 2 uur met tussenliggende perioden van 2-4 weken. Het traject start met een intake. Hierbij wordt ingegaan op de coachvraag en de behoeften van de cliënt. Er kan gebruik worden gemaakt van een gedragsanalyse instrument om de coachvragen helder in beeld te krijgen. Deze instrumenten geven veelal een extra inzicht in het eigen profiel en hoe dat effect heeft op de omgeving.

Na de intake worden doelen vastgesteld en op basis van de vastgestelde doelen wordt een plan van aanpak afgesproken. Het doen van praktijkgerichte opdrachten kan een onderdeel van het coachen zijn.

De coachingsessies zullen vooral oplossingsgericht zijn, door in zo kort mogelijke tijd zo effectief mogelijk gewenste veranderingen of verbeteringen tot stand te brengen.