Mijn naam is Tine Schuhmacher.

Ruim 30 jaar ervaring in verschillende functies in het bedrijfsleven hebben mij een brede ervaring gegeven waardoor ik individuen en teams uit alle branches kan begeleiden. De bijna 20 jaar dat ik me bezig houdt met ontwikkeling van mensen heeft die verdieping aangebracht die maakt dat er ook gericht resultaat bereikt kan worden.

De opgebouwde ervaring bestaat uit: 
- Individuele coaching op diverse thema's, zie subpagina's Individueel, Carriere, Vrouwen enz.
- Coachen en begeleiden van teams
- Implementeren van training curriculae
- Ontwikkelen en begeleiden van management – en leadership development programma’s
- Ontwikkelen van trainingbeleid
- Internationaal trainen van groepen en begeleiden van teams (in USA, Azië, Zuid-Afrika, Midden-Oosten, Oost Europa, Scandinavië en alle andere West Europese landen)
- Opzetten en uitwerken van diversiteitsbeleid en begeleiden van diversiteitsprojecten, zowel gender (man/vrouw) als ethnische diversiteit.